2022.02.08

Git チートシート

git branchを指定してclone

git clone -b $branch_name $repository_url

git remote からブランチ持ってくる。

git branch $new_branch_name origin/new_branch

git remote のブランチリストを表示する。

git fetch # 最新情報を更新
git branch -r

ブランチの名前を変える。

git branch -m <古いブランチ名> <新しいブランチ名>

git ignore 反映

git rm -r --cached .